PROVOZNÍ ŘÁD

 • Každý návštěvník je povinen se seznámit při vstupu do provozovny s tímto provozním řádem.
 • Vstupem do provozovny návštěvník souhlasí a řídí se jednotlivými body provozního řádu.
 • Provozní řád vymezuje některá pravidla chování návštěvníků provozovny. Provozním řádem nejsou dotčeny.
 • Povinnosti plynoucí pro návštěvníky provozovny z obecně závazných právních předpisů, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování.
 • Do provozovny je povolen vstup pouze osobám starším 18 let včetně. Host je povinen se prokázat platným dokladem totožnosti, ze kterého je patrné datum narození ve spojení s fotografií.
 • Do provozovny není povoleno vnášet zbraně jakéhokoliv typu a látky nebezpečné či ohrožující život či zdraví.
 • Do provozovny není povoleno vnášet a používat pyrotechniku.
 • Do provozovny není povoleno vnášet a následně konzumovat drogy, vlastní jídlo a nápoje. V případě porušení bude host vykázán z provozovny.
 • Do provozovny není povolen vstup zvířatům.
 • Šatna neslouží k odkládání cenných věcí. Provozovatel neodpovídá za obsah kapes a zavazadel uložených v šatně.
 • V případě ztráty osobního majetku, který nebyl uložen na šatně, nenese provozovatel odpovědnost. Za osobní cennosti si návštěvník vždy odpovídá sám.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do provozovny návštěvníka nevhodně oblečeného (znečistění, roztrhaný, zapáchající oděv, apod.), podnapilého, pod vlivem drog či jiných návykových látek, agresivní osoby, nebo jiného nevhodného stavu.
 • Do provozovny není povolen vstup ve sportovním, pracovním či neúhledném oděvu (například: maskáčové oblečení, šusťáky, tepláky, apod.).
 • Provozovatel si vyhrazuje právo požádat o nahlédnutí do dámských tašek a kabelek, uzná-li to za nezbytně nutné.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit osobu, která odmítá předložit svou tašku, kabelku k nahlédnutí.
 • Jakýkoliv projev agrese je v provozovně nežádoucí a host bude vykázán. Provozovatel si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají konfliktní situace v provozovně.
 • Každý host je povinen uposlechnout pokynů manažera provozu, v opačném případě může být vykázán z provozovny.
 • V případě evakuace provozovny je host povinen se řídit pokyny ostrahy provozu a manažera.
 • Provozovatel přísně zakazuje návštěvníkům vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky (zázemí provozovny, prostor za barem, skladové prostory, apod.)
 • Provozovatel si vyhrazuje právo vykázat hosta z provozovny při nevhodném chování a porušení některého z bodů uvedených v provozním řádu.
 • V prostorách provozovny je instalován kamerový systém.
 • Host vstupem do provozovny souhlasí s pořízením fotografií v prostorách provozovny a jejich následným umístěním na webových stránkách provozovatele.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na úhradu škody na vybavení provozovny (sklo, porcelán, drobné dekorace a jiné předměty). Při úmyslném poškození či zdemolování majetku, nebo vybavení vyšší hodnoty je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu poškození.
 • Seznam alergenů Vám na vyžádání sdělí obsluha.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • V prostorách provozovny je instalován kamerový systém.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na případné změny v provozním řádu.

o nás

Jedinečný Lounge & Club v samém srdci Prahy na Jungmanově náměstí

Adresa

Jungmannovo náměstí 750/19a
Nové Město
110 00 Praha 1